Пресконференция за стартиране на проект „Еко застъпници за природата“

На 28.04.2022 година се проведе пресконференция за стартиране дейностите по проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022 година. Пресконференцията се състоя в зала на комплекс „Драката“. От член на …

Информационна кампания в град Летница

На 13.04.2022 г. в град Летница се проведе информационна кампания „Мисли в зелено!“ по проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022 година. По време на кампанията координаторът по проекта …

Старт на платформа ЕКО 21

Платформа ЕКО 21 Проект „ЕКО ЗАСТЪПНИЦИ ЗА ПРИРОДАТА“ Проектът ”Еко застъпници за природата” се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта, Договор №: 25–00–14/30.03.2022.