Община Угърчин

„Екомисия 21 век” и Община Угърчин

Община Угърчин е партньор на организацията от 2015 година. Съвместно реализираме проекти в областта на доброволчеството, младежките политики и гражданското участие.

Емблематичен в това отношение е проект за популяризиране на доброволчеството чрез тренинги и доброволчески акции през 2015 година – „Доброволци в действие“ Продължихме с общ проект „МИКЦ на колела“ 2017 година  за предоставяне на мобилни услуги на млади хора, включващ дейности за популяризиране на предприемачеството, доброволчеството, гражданското участие на младите хора.

През 2019 година общината ни  партнира по проект на ОП „Добро управление“, проект „НПО – гарант и партньор за открито и отговорно управление в област Ловеч“ с участие на всички 8 общини от област Ловеч. Младите хора участваха при написване на Бележник на местната власт по 8 политики, развиване в общината.

От месец юли  2023 година заедно реализираме дейности по проект „Младежки центрове на уменията“, като предоставяме мобилни услуги на младежи от общността от младежки работник, психолог и обучител дигитални умения.  Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта, Програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.Разкриването и утвърждаването на тези центрове на уменията в Европейската година на младежта има за цел да доближи младите хора от малките населени места на 3 общини, включително община Угърчин, до възможности за осъществяване на младежки дейности и подобряване на гражданското участие на младите хора в живота на общността и да ги подготви за самостоятелен живот и реализация.