Община Априлци

„Екомисия 21 век” и Община Априлци

Община Априлци ни е партньор от 2016 година. По Програма Младежки дейности на Министерството на младежта и спорта осъществявахме дейности чрез проект „МИКЦ на колела“ чрез предоставяне на мобилни услуги и учредяване на Ученически съвет към СУ „Васил Левски“. Продължихме с кампании на Център за развитие на човешките ресурси – Евродеск България за популяризиране на възможностите за младите хора на мобилност, обучения, доброволчество и участие в проекти.

През 2019 година общината ни  партнира по проект на ОП „Добро управление“, проект „НПО – гарант и партньор за открито и отговорно управление в област Ловеч“ с участие на всички 8 общини от област Ловеч.

През 2023 година заедно реализираме дейности по проект „Младежки центрове на уменията“, като предоставяме мобилни услуги на младежи от общността от младежки работник, психолог и обучител дигитални умения.  Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта, Програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.Утвърждаването на тези центрове на уменията в Европейската година на младежта има за цел да доближи младите хора от малките населени места на 3 общини, включително община Априлци, до възможности за осъществяване на младежки дейности и подобряване на гражданското участие на младите хора в живота на общността.