Община Летница

„Екомисия 21 век” и Община Летница

Местната власт  в община Летница винаги е била отворена към партньорство с нашето сдружение. То се изразява в съвместната работа по няколко проекта до сега.

Проект  „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”, финансиран от ОП „Добро управление” събра млади хора и граждани от 8-те общини на област Ловеч. Особено активни бяха гражданите от община Летница. Те участваха във всички етапи на проекта и най-вече при анкетирането и изработването на Бележник на местата власт, който изигра ролята на инструмент за оценка степента на одобрение/неодобрение на ролята на  местната власт и взаимодействието й с гражданите.

По проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”, финансиран от Фонд Активни граждани, младите хора участваха в обучение, по време на което те изработиха и препоръки към местната власт за подобряване на информираността и повишаване  прякото  участие на гражданите в работата на  Общинските съвети за  реализирането на политики на местно ниво.

Осъществихме съвместно и проект „Мисли и действай в зелено!”, с финансовата подкрепа на Грийнпийс Интернешънъл, като младежите бяха включени в информационни кампании, флаш моб и обучение в екозастъпничество.