Община Луковит

„Екомисия 21 век” и Община Луковит

Местната власт в община Луковит винаги е подкрепяла наши идеи и включването на учащи и млади хора в проекти на сдружението, насочени към гражданско образование, сдружаване и доброволчество.

Нашето партньорство се осъществява чрез  съвместни проекти като: „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”, финансиран от ОП „Добро управление”, където младите хора участваха в списването на Бележник и  чрез анкети сред гражданите те „писаха” оценки на местната власт в областта на различни политики по отношение гражданското участие и взаимодействие с местната власт при изпълнение на политики и законодателство;

Проект „От нас зависи” чрез финансовата подкрепа на Български фонд на жените  осъществихме  изградихме  Доброволчески център.

Нашето партньорство продължи и по проект „Предай каузата нататък” с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, като младежите участваха в провеждането на Зелена седмица в Ловеч;

По проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”, финансиран от Фонд Активни граждани, бяха направени препоръки към местната власт от участниците в проекта за подобряване на информираността и гражданското участие в реализирането на политики на местно ниво.

Последният проект, осъществен съвместно, е с финансовата подкрепа на Грийнпийс Интернешънъл„Мисли и действай в зелено!”, където младежите бяха включени в информационни кампании, флаш моб и обучение в екозастъпничество.