Община Тетевен

„Екомисия 21 век” и Община Тетевен

С община Тетевен ни свързва дългогодишно партньорство от 2007 година. С подкрепата на общинското ръководство създадохме един от 4- те местни доброволчески центрове към читалище  „Съгласие – 1869” в града. Доброволците бяха обучени в развитие и подкрепа на доброволчески каузи и работиха в мрежа с другите местни центрове.

Осъществихме съвместни проекти:  с подкрепата на Министерството на младежта и спорта – „Предай каузата нататък”; ОП „Добро управление”„НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”.  Последния проект, осъществен съвместно, е с финансовата подкрепа на Грийнпийс Интернешънъл„Мисли и действай в зелено!”, който заостря вниманието към климатичните промени и използването на възобновяемите енергийни източници в бита.

Съвместно с младите хора от община Тетевен проведохме ежегодната информационна кампания  на Евродеск България „TIME TO MOVE 2021”„Десант на Евродеск в Луковит и Тетевен”, като разпространихме полезна информация за възможности за обучения, курсове и участие в мобилности за младите хора.