Община Ловеч

„Екомисия 21 век” и Община Ловеч

Партньорството с община Ловеч датира от 2002 година, когато по проект „Обществен форум” Ловеч, чрез финансовата подкрепа на Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество и община Ловеч беше одобрен проект „Младежки център” на сдружение „Екомисия 21 век”. На заседание на ОС беше гласувано предоставянето за ползване  безвъзмездно на възрожденска  къща в АИР „Вароша” за период от 10 години.

През 2006 година по наша инициатива община Ловеч и Общински съвет гласува на свое заседание и прие Ревизираната европейска харта за работа с младите хора в общините и регионите, с което общината  се задължава да работи в полза и подкрепа на младите хора.

През 2010 година отново по наше предложение и в изпълнение на Европейската харта учредихме Общински младежки съвет, който по-късно се трансформира в Общински ученически съвет. Чрез Съвета и изградените Регионален и Местен доброволчески центрове  осъществихме много съвместни екологични и доброволчески инициативи, кампании и проекти, финансирани по Програма „Младежки дейности” към община Ловеч и други национални и европейски проекти.