Дебат „Мисли в зелено!“ по проект „Еко застъпници за природата“

На 29.09.2022г. се състоя се Заключително събитие – Дебат „Мисли в зелено!“ по проект „Еко застъпници за природата“, който се изпълнява от сдружение „Екомисия 21 век“.

Дебатът се проведе в комплекс „Драката“, а участие в него взеха членове и доброволци от  четирите клуба (еко патрула) включени в проекта – Еко патрул „Зелена надежда“ Ловеч, Еко клуб „Зелена идея“ към СУ „Бачо Киро“Летница, Еко клуб „Млад еколог“ към ПГСС „Сергей Румянцев“ Луковит и Еко клуб „Петрахиля -слънчевия камък“към НПГГСД „Сава Младенов“Тетевен и добровoлци на сдружението.

Участниците представиха дейността на своите клубове,проведените от тях акции по време на проекта и дебатираха по теми, засегнати в теоретичните модули на обучение и практическите дейности на открито. Накрая отправиха препоръки за подобряване опазването на околната среда към местната власт в своите общини.

Еко клубовете ще продължат да работят по приетите планове за работа по време на проекта, ще продължат да обменят идеи и опит в Регионалната мрежа „Еко 21“ под менторството на „Екомисия 21 век“ и да публикуват резултатите от работата си на тази платформа.

Проект „Еко застъпници за природата“ се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.