Съвместна среща по обмяна на опит

В края на месец юни членове на еко клуб „Зелена идея“ Летница и на еко патрул „Зелена надежда“Ловеч посетиха НПГГС „Сава Младенов“ и проведоха работна среща с представители на еко клуб „Петрархиля – слънчевият камък“, който функционира към училището. Трите клуба са част от регионалната мрежа еко патрули, създадена по проект „Еко застъпници за природата“.

Младежите се запознаха с дейността на тетевенския еко куб, който е най-стария в мрежата и обмениха идеи за инициативи свързани с опазването на околната среда. За финал трите клуба си пожелаха да имат поводи за много нови срещи.


Проект „Еко застъпници за природата“ се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022