Еко инициатива- разделно събиране на пластмаса за рециклиране

През месец юли се проведе изнесена еко инициатива на открито – разделно събиране на отпадъци по проект „Еко застъпници за природата“, изпълняван от сдружение „Екомисия 21 век“. В него участие взеха членове на еко клуб „Зелена надежда“ Ловеч.

Обучителите по проекта припомниха на участниците основните видове пластмаса, показаха им коя пластмаса е подходяща за рециклирана и как трябва да бъде пресована, кои са съдовете в които трябва да бъде изхвърлена. Разказаха им за пътя на рециклиране на пластмасата.Заедно направиха демонстрация по разделно събиране на пластмаса.