Засаждане на дървета в Луковит и Тетевен

На 19 септември в двора на НПГСС „Сава Младенов“ Тетевен обучителите по проект „Еко застъпници за природата“, съвместно с младежи от еко клуба към училището засадиха дърво – магнолия.Дървото е беше избрано от ръководството на училището и осигурено от Екомисия 21 век и ще бъде част от обновения дендариум на училището.

На 20 септември членове на клуб „Млад еколог“ към ПГСС „Сергей Румянцев“ Луковит и обучителите по проект „Еко застъпници за природата“ засадиха плодни дръвчета- ябълка и праскова в овощната градина на училището, избрани от ръководството на училището.

По време на двете събития обучителите по проекта разказаха на младите хора за ползите от засаждането на дървета за околната среда, като наблегнаха на засаждането на медоносни дървета и тяхното значение за опазването на пчелите.Демонстрираха им основните правила при засаждане на дървета.

Събитията трябваше да бъдат част от Пета дейност на проект „Еко застъпници за природата“ -поддейност „Залесяване на медоносни дръвчета“, но не се състояха в предвидения формат поради неподходящи климатични условия за растенията и ограничение във времевия график.

Проект „Еко застъпници за природата“ се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.