Домашно компостиране в частен имот

На 29 август в частен имот се проведе еко инициатива  на открито– демонстрация по домашно компостиране по проект „Еко застъпници за природата“. Участници в нея младежи, членове на бяха членове на еко клуба, част от мрежата клубове/ еко патрули към „Екомисия 21 век“.

Обучителите по проекта показаха нагледно на участниците първите стъпки в процеса на компостиране и включиха младите хора създаването на купчина за компостиране/ домашен компостер. Припомниха им ползите от компостирането за околната среда и затвърдиха знанията им, свързани с темата от теоретичното обучение.

Екипът на сдружението благодари на любезния домакин г-н Даскалов за оказаното гостоприемство и съдействие!

Еко инициативата е част от Пета дейност на проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.