Еко патрул „Зелена надежда“ се включи в инициативата “ Да изчистим България заедно“

На 17 септември 2022 година  екипът на Екомисия 21 век и членове на Еко патрул „Зелена на надежда“ Ловеч се включиха в инициативата “ Да изчистим България заедно“ в района на парк „Стратеш“. Събитието беше в партньорство с ОКБППМН, както и с деца и младежи от ЦНСТ на територията на община Ловеч.

С огромно желание младежите от клуба почистиха част от територията на парка и показаха, че почистващите акции могат да бъдат приятни и забавни. В следващите месеци предстоят почистващи акции на клуба в други части на град Ловеч.

Еко инициативата е част от Трета дейност на проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.