Сигнал за нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци

На 21 септември 2022 г. на платформата е получен сигнал за нерегламентирано изхвърлени отпадъци в пустеещ имот в в близост до НПГГСД „Сава Младенов“.Сигналът е препратен от екипа на „Екомисия 21 век“ до еко клуб „Петрaрхиля – слънчевият камък“, към НПГГСД „Сава Младенов“.

При получаване на сигнала,членовете клуба сами провеждат почистваща акция в посочения район и отпадъците са събрани.Така младите хора дават пример на своите съученици и съграждани, че чистата околна среда зависи от тях самите и не е необходимо да разчитат само на отговорните институции.

 

Проект „Еко застъпници за природата“ се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.