Посещение на фотоволтаичен парк в Луковит по проект „Еко застъпници за природата“

На 23 август екипът на сдружение „Екомисия 21 век“ проведе еко инициатива на открито по проект „Еко застъпници за природата“- посещение на фотоволтаичен парк в град Луковит.В инициативата взеха участие членове на еко клуб „Млад еколог“ при ПГСС „Сергей Румянцев“ Луковит.

Обучителите и собственикът на парка – г-н Даскалов разясниха на участниците предимствата от използването на фотоволтаична енергия в бита и промишлеността. Демонстриран им беше принципът на работа на фотоволтаичния парк и неговите компоненти. Обсъден беше приноса от използването на фотоволтаични паркове   и зелена енергия за околната среда.

Еко инициативата е част от пета дейност на проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.