Отговор на „ВиК“ АД Ловеч и РЗИ Ловеч на сигнал, свързан с качеството на водата в град Ловеч

На 04.09.2022г. на платформата „Еко21“ беше получен сигнал от граждани относно качеството на питейната вода в град Ловеч. Сигналът беше препратен за проверка до ВиК АД гр. Ловеч и РЗИ гр. Лoвеч от екипа на проект „Еко застъпници за природата“, който се изпълнява от сдружение „Екомисия 21 век“.

Публикуваме отговорите на двете институции.

ВиК АД гр.Ловеч :

„Актуална информация
Завишена мътност на водата
05 септември 2022 г.
Поделение “В И К“ АД гр. Ловеч съобщава на своите абонати, че по последни данни, водата подавана по водопроводната мрежа на гр.Ловеч е с тенденция за избистряне в рамките на следващите две – три денонощия.

Завишената мътност е в следствие обилните валежи в района на водохващанията в с.Черни Осъм, община Троян и липсата на пречиствателна станция, при което бе спряно водовземането от двете речни водохващания РВ „Черни Осъм“ и РВ „Краевица“ и вода се подава единствено от каптиран извор КИ „Стенето“.

Информираме гражданите, че водата е годна за употреба, като препоръчваме да не се използва за питейни нужди до окончателното й избистряне.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 – Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.“

РЗИ гр.Ловеч:

Проект „Еко застъпници за природата“ се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.