Сигнал за продажба на прибори за еднократна употреба

На 29.08.2022 г. на платформата е получен сигнал от граждани за продажба на пластмасови прибори за еднократна употреба в магазин от верига супермаркети в София.

След като членовете на Еко патрул „Зелена надежда“ Ловеч направиха справка с Европейската Директива 2019/904 на ЕС относно намаляване въздействието на определена част пластмасови продукти върху околната среда установиха,че ЕС налага чрез Директивата пазарни ограничения на 9 вида пластмасови изделия – прибори за хранене, бъркалки, клечки за уши, кутии за еднократна употреба, чаши за пиене.
В същото време призовава за намаление на потреблението на тези проекти, когато няма друга алтернатива.
Това, което се касае конкретно сигнала, е изискването за устойчиво количествено намаление на потреблението на тези продукти до 2026 година. В случая това е гратисен период, който дава възможност на производители на пластмасови изделия да пренастроят производството си и на търговските вериги – да въведат политики на управление на пластмасовите отпадъци, при което има и планирани големи финансови санкции при неизпълнение на Директива 2019/904 на ЕК.