Съвременни еко практики за опазаване чистотата на почвата

На 23 юли членове на Клуб „Еколог“ към ПГСС „Сергей Румянцев“ Луковит, част от мрежата Еко патрули на сдружение „Екомисия 21 век“ проведоха занимание на тема „Съвременни еко практики за опазване чистотата на почвата“ в „Татковата градина“ Луковит.

Домакините Марин и Пепа Петрови разказаха на младежите за прилаганите от тях екологични начини за подхранване на почвата- компостиране използване на животинска тор от собственото стопанство. За финал ги почерпиха с произвежданото от тях песто с босилек, а децата им обещаха да разпространят и прилагат наученото.