Сигнал за екологично нарушение в Луковит

На 18 юни 2022 на платформата Еко 21 е получен сигнал от граждани за замърсяване на околната среда в парк „Градска градина“ Луковит. В него е съобщено, че служителите почистващи парка изхвърлят боклука в реката или около дърветата.

Сигналът е изпратен до Еко патрул „Еколог“ към ПГСС“С.Румянцев“, част от мрежата еко патрули към „Екомисия 21 век“, създадена по проект „Еко застъпници за природата“.

Ръководителят на Еко патрула отнася проблема до кмета и еколога на Oбщина Луковит, откъдето е получено уверение, че проблемът ще бъде отстранен.

Проект „Еко застъпници за природата“ се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.