Еко инициатива – наблюдение на фотоволтаична система в Летница

На 3 август екипът на сдружение „Екомисия 21 век“ проведе еко инициатива на открито наблюдение на фотоволтаична система, монтирана в частен имот в град Летница. В нея взеха участие членове на еко клуб „Зелена идея“ при СУ „Бачо Киро“ Летница.

Обучителите разясниха на участниците предимствата от използването на фотоволтаични системи в домакинствата, изразяващи се основно в намаляване на сметките за електроенергия. Беше им показан  начина на работа на фотоволтаичната система в домакинството и нейните компоненти. Обсъден беше приноса от използването на фотоволтаични системи и зелена енергия за околната среда.

Еко инициативата е част от пета дейност на проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.