Еко инициатива – домашно компостиране в Летница

На 7 юли в частен двор в  Летница се проведе еко инициатива – демонстрация по домашно компостиране по проект „Еко застъпници за природата“. Участници в нея бяха членове на сформирания по проекта Еко клуб „Зелена идея“ при СУ „Бачо Киро“ Летница, който е част от мрежата клубове/ еко патрули към „Екомисия 21 век“.

Чрез демонстрацията обучителите по проекта показаха нагледно на участниците как се извършва процеса компостиране и ги включиха в създаването на купчина за компостиране/ домашен компостер. Припомниха им ползите от компостирането за околната среда и затвърдиха знанията им, свързани с темата от теоретичното обучение.

Екипът на сдружението благодари на любезните домакини семейство Колеви за оказаното гостоприемство и съдействие!

Еко инициативата е част от Пета дейност на проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.