Проведена еко инициатива на открито -наблюдение на фотоволтаична инсталация

 

На 5 юли обучителите по проект „Еко застъпници за природата“ проведоха изнесено обучение (еко инициатива на открито), свързано с фотоволтаичните системи и ползата им за опазването на околната среда. Обучението се проведе в двора на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Вяра“ в Ловеч, а участници в обучението бяха членове на Еко патрул „Зелена надежда“-Ловеч, към „Екомисия 21 век“. На участниците беше показана фотоволтаичната система, нейните елементи и принцип на работа. Бяха им разяснени ползите от използването на такъв тип инсталация – финансови и екологични.

Еко инициативата е част от Пета дейност на проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.