Проведено обучение – теоретичен модул по проект „Еко застъпници за природата“

Представители на клубовете/ еко патрули от общините Ловеч и Летница бяха обучени от екипа на „Екомисия 21 век“ в основни принципи, свързани с опазването на околната среда и организирането на еко акции  по проект „Еко застъпници за природата“. Обучението се проведе на 25 и 26 юни 2022 г. в град Тетевен.

На участниците бяха представени теми, свързани с опазването на гората, основни документи на ЕС за ограничаване на пластмасата, ролята на пчелите за опазване на околната среда и професията на пчеларя, принципи  на домашното компостиране, ползи от внедряването на фотоволтаичните системи в бита, как да организираме еко акция и други. Младите хора  решаваха различни казуси на екологична тематика, беше им демонстрирано как да реагират при получаване на сигнал за екологично нарушение на платформата „Еко 21“.

Обучението е част от четвърта дейност на проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.