Проведено обучение – теоретичен модул по проект „Еко застъпници за природата“

На 23 и 24 юни в Тетевен екипът на сдружение „Екомисия 21 век“ проведе обучение -теоретичен модул) по проект „Еко застъпници за природата“ с представители на клубовете / еко патрули от общините Луковит и Тетевен.

Обучителите по проекта запознаха участниците с Европейския зелен пакт, Европейска Директива за ограничаване и изключване на 8 вида пластмаса от употреба от средата на 2021 година,ползи от внедряване в бита на фотоволтаичните системи,основни проблеми свързани с опазването на гората.Други теми засегнати в обучението бяха свързани с ролята на пчелите за опазване на околната среда и професията на пчеларя,домашното компостиране, как да организираме еко акция и други. Участниците решаваха различни казуси свързани със засегнатите теми. Обучени бяха как да реагират при получаване на сигнал на платформата „Еко21“.

Обучението е част от четвърта дейност на проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.