Клуб/Еко патрул „Петрахиля“

Приобщаване на Клуб/Еко патрул „Петрахиля“към НПГГСД „Сава Младенов“ Тетевен към мрежата от клубове/еко патрули под менторството на „Екомисия 21 век“ по проект по проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.

Младежите ще имат възможност да публикуват информация за своята дейност на платформа“Еко 21″,да реагират на сигнали подадени на нея и отнасящи се за тяхната община.Ще провеждат инициативи свързани с различни екологични дати,  проследяват и докладват на местната власт за различни екологични проблеми в общината.