Клуб/ Еко патрул Летница

Създадохме Клуб/ Еко патрул в СУ „Бачо Киро“ Летница по проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.

Дейностите на Клуба ще се осъществяват под менторството на сдружение „Екомисия 21 век“Ловеч. Беше приет Правилник и План за работа на клуба и бяха обсъдени предстоящи  акции. Представена беше платформата eco21.ecomission21.com, на която участниците в клуба ще публикуват информация за своята дейност и ще могат да подават и получават сигнали за екологични нарушения в техния регион.

Работата на участниците в клуба ще бъде  провеждане на инициативи свързани с различни екологични дати,  проследяване и докладване на местната власт за различни екологични проблеми в общината.  Младежите ще организират и осъществяват почистващи акции, застъпнически кампании и други екологични акции.Предвижда се дейността на еко патрула да продължи и след приключване на проекта.