Клуб/Еко патрул „Зелена надежда“ Ловеч

През месец мей беше създаден Клуб/ Еко патрул „Зелена надежда“ Ловеч към Общински ученически съвет Ловеч по проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022.

Работата на участниците в клуба ще бъде  провеждане на инициативи свързани с различни екологични дати,  проследяване и докладване на местната власт за различни екологични проблеми в общината.  Младежите ще организират и осъществяват почистващи акции, застъпнически кампании и други екологични акции.Предвижда се дейността на еко патрула да продължи и след приключване на проекта.

Екипът ни пожелава много успешни акции на младите природолюбители!