Информационна кампания в Ловеч

Сдружение „Екомисия 21 век“ проведе в град Ловеч информационна кампания по проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022 година.

Координаторът на проекта и  доброволци на сдружението информираха млади хора и граждани за дейностите по проекта, като разпространиха флаери. Споделиха информация за създадената платформа eco21.ecomission21.com ,на която могат да подават сигнали във връзка със забелязани от тях еко нарушения в община Ловеч. По време на кампанията бяха популяризирани НПМН 2021-2025 и ММС като донор.