Информационна кампания в Тетевен

Сдружение „Екомисия 21 век“ проведе информационна кампания под наслов „Мисли в зелено“ в централната част на град Тетевен. Кампанията е част от проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022 година.

По време на кампанията доброволци на сдружението с координатора на проекта разпространиха флаери , с които информираха млади хора и граждани за основните дейности, включени в проекта, като обърнаха по-специално внимание на платформата eco21.ecomission21.com и възможностите, които тя предоставя за подаване на сигнали, свързани с различни еко нарушения. По време на кампанията бяха популяризирани НПМН 2021-2025 и ММС като донор.

Беше проведена среща с ученици от  НПГГСД „Сава Младенов“ гр. Тетевен, които имат  специални интереси в областта на екологията, и изразиха готовност да са част от проекта „Еко застъпници за природата“. На младите хора беше представен проектът, бяха набрани участници за бъдещи съвместни инициативи, както и определен ментор, който да ги ръководи.