Информационна кампания в град Летница

На 13.04.2022 г. в град Летница се проведе информационна кампания „Мисли в зелено!“ по проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022 година.

По време на кампанията координаторът по проекта и доброволци на Сдружение „Екомисия 21 век“  раздадоха флаери, с които информираха младите хора и гражданите за целите на проекта и дейностите, включени в него, както и популяризираха НПМН 2021-2025 и ММС като донор. Разпространена беше информация за новосъздадената платформа eco21.ecomission21.com към сайта на сдружението и възможностите, които тя предлага: подаване на сигнали , свързани с екологични проблеми в региона , информация свързана с изпълнението на дейностите по проекта и други. Бяха проведени информационни срещи с ученици от училището в града – СУ „Бачо Киро“  и набрани участници за създаване на еко клуб към него и бе определен техен ментор.