Пресконференция за стартиране на проект „Еко застъпници за природата“

На 28.04.2022 година се проведе пресконференция за стартиране дейностите по проект „Еко застъпници за природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021 – 2025 година/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-14/30.03.2022 година.

Пресконференцията се състоя в зала на комплекс „Драката“. От член на екипа по проекта бе представена чрез презентация подробна информация за проекта – цели, географски обхват, целеви групи, дейности, резултати и устойчивост на проекта. Бяха популяризирани Националната програма за младежта/2021 – 2025/, Министерство на младежта и спорта. Присъстваха млади хора, граждани и симпатизанти на сдружение „Екомисия 21 век“. Беше осигурена кафе пауза за присъстващите.