Старт на платформа ЕКО 21

Платформа ЕКО 21

Проект „ЕКО ЗАСТЪПНИЦИ ЗА ПРИРОДАТА“

Проектът ”Еко застъпници за природата” се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта, Договор №: 25–00–14/30.03.2022.