Сдружение „Екомисия 21“ век се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Екипът на сдружението, съвместно с членове на Общински ученически съвет и еко клуб „Зелена надежда“ се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“. Заедно с екипът на МКБППМН и деца от центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания почистиха района около река Осъм между Музея на водата и …