2-ри февруари – Световен ден на влажните зони

На 2-ри февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони. Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми. Те са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Рамсарската конвенцията, влажните зони са: …