Сдружение „Екомисия 21“ век се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Екипът на сдружението, съвместно с членове на Общински ученически съвет и еко клуб „Зелена надежда“ се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“. Заедно с екипът на МКБППМН и деца от центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания почистиха района около река Осъм между Музея на водата и …

МЛАДЕЖКА ЕКО МАНИЯ

По случай Международния ден на младежта -12 август ви каним на нашето събитие Младежка Еко мания, което се провежда с подкрепата на на ЕКОПАК България АД и община Ловеч. Събитието ще се проведе на 10 август от 18:00 часа на детската площадка на алея Баш Бунар. Очакват ви много игри, …

Сдружение „Екомисия 21 век“ с нов одобрен проект

От 1.07.2023 година сдружението стартира дейности по проект”Младежки центрове на уменията”, финасиран от ММС по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Програмна област 3”Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малките населени места”. Проектът е 8 месеца с включени млади хора от три …

22 март -Световeн ден на водата

   На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Целта на деня е да привлече вниманието на обществеността към проблема за достъпа до чиста питейна вода и съхраняването на водните ресурси. Темата за 2023 година е “Ускоряване на промяната”. Водата е жизненоважна за всички нас и всеки трябва да предприеме действия …

2-ри февруари – Световен ден на влажните зони

На 2-ри февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони. Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми. Те са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Рамсарската конвенцията, влажните зони са: …