Еко инициатива- разделно събиране на пластмаса за рециклиране

През месец юли се проведе изнесена еко инициатива на открито – разделно събиране на отпадъци по проект „Еко застъпници за природата“, изпълняван от сдружение „Екомисия 21 век“. В него участие взеха членове на еко клуб „Зелена надежда“ Ловеч. Обучителите по проекта припомниха на участниците основните видове пластмаса, показаха им коя …

Пореден сигнал за бяла пяна в река Осъм

На 13 юли 2022 на платформата  беше получен пореден сигнал за забелязана бяла пяна в р.Осъм, около участъка на юг от транспортния мост, посока ВЕЦ и участъци с утаена бяла пяна, носеща се такава по самото поречие. Сигналът беше препратен до РИОСВ – Плевен от екипа на проект„Еко застъпници за …

Съвременни еко практики за опазаване чистотата на почвата

На 23 юли членове на Клуб „Еколог“ към ПГСС „Сергей Румянцев“ Луковит, част от мрежата Еко патрули на сдружение „Екомисия 21 век“ проведоха занимание на тема „Съвременни еко практики за опазване чистотата на почвата“ в „Татковата градина“ Луковит. Домакините Марин и Пепа Петрови разказаха на младежите за прилаганите от тях …

Работни срещи на Екоклуб „Петрахиля – слънчевия камък.“

Отчет с малко закъснение На 17.05.22 се състоя работна среща на членовете на Екоклуб „Петрахиля“ с представители на „Екомисия – 21 век“. Целта на срещата беше запознаване на клубовците с целите и задачите на проект „Еко застъпници за природата“. Основната цел на проекта е насърчаване на еко ориентирано поведение сред …

Деня на цветята отбелязан в град Тетевен от Еко клуб „Петрахиля – слънчевият камък.“

Ден на цветята През месец Юли отбелязваме разнообразието, красотата и ноебходимостта от цветята и билките за планетата ни. Има стотици познати и непознати цветя, които освен да ни раздавт с красотата си, изпълняват и много важни функции, без които човечеството би било обречено. Проект „Еко застъпници за природата“ Листовка с …

Еко инициатива – домашно компостиране в Летница

На 7 юли в частен двор в  Летница се проведе еко инициатива – демонстрация по домашно компостиране по проект „Еко застъпници за природата“. Участници в нея бяха членове на сформирания по проекта Еко клуб „Зелена идея“ при СУ „Бачо Киро“ Летница, който е част от мрежата клубове/ еко патрули към …

Проведена еко инициатива на открито -наблюдение на фотоволтаична инсталация

  На 5 юли обучителите по проект „Еко застъпници за природата“ проведоха изнесено обучение (еко инициатива на открито), свързано с фотоволтаичните системи и ползата им за опазването на околната среда. Обучението се проведе в двора на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Вяра“ в …

Ден на цветята в Луковит

По случай Деня на цветята – 4 юли , членове на еко клуб „Млад еколог“към ПГСС „Сергей Румянцев“ проведоха информационна кампания в Златния парк в Луковит. Младежите раздадоха на гражданите флаери. С тях привлякоха вниманието им към значението на цветята за живота на Земята. В информационната кампания особено внимание беше …

Информационни кампании по случай Деня на цветята

На 4 юли Младежи от еко клуб „Зелена идея“ Летница и еко патрул  „Зелена надежда“ Ловеч проведоха информационни кампании, свързани с Деня на цветята – 2 юли. В двата града младите хора раздадоха на гражданите информационни материали- флаери. С тях те им припомниха, че освен красиви, цветята са и изключително …

Съвместна среща по обмяна на опит

В края на месец юни членове на еко клуб „Зелена идея“ Летница и на еко патрул „Зелена надежда“Ловеч посетиха НПГГС „Сава Младенов“ и проведоха работна среща с представители на еко клуб „Петрархиля – слънчевият камък“, който функционира към училището. Трите клуба са част от регионалната мрежа еко патрули, създадена по …