Сдружение „Екомисия 21“ век се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Екипът на сдружението, съвместно с членове на Общински ученически съвет и еко клуб „Зелена надежда“ се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“. Заедно с екипът на МКБППМН и деца от центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания почистиха района около река Осъм между Музея на водата и …

МЛАДЕЖКА ЕКО МАНИЯ

По случай Международния ден на младежта -12 август ви каним на нашето събитие Младежка Еко мания, което се провежда с подкрепата на на ЕКОПАК България АД и община Ловеч. Събитието ще се проведе на 10 август от 18:00 часа на детската площадка на алея Баш Бунар. Очакват ви много игри, …

Сдружение „Екомисия 21 век“ с нов одобрен проект

От 1.07.2023 година сдружението стартира дейности по проект”Младежки центрове на уменията”, финасиран от ММС по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Програмна област 3”Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малките населени места”. Проектът е 8 месеца с включени млади хора от три …

22 март -Световeн ден на водата

   На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Целта на деня е да привлече вниманието на обществеността към проблема за достъпа до чиста питейна вода и съхраняването на водните ресурси. Темата за 2023 година е “Ускоряване на промяната”. Водата е жизненоважна за всички нас и всеки трябва да предприеме действия …

2-ри февруари – Световен ден на влажните зони

На 2-ри февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони. Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми. Те са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Рамсарската конвенцията, влажните зони са: …

Голямо количество отпадъци в района на Била Ловеч

Пореден сигнал за натрупани боклуци в град Ловеч беше получен на 27.11.2022 на платформата. Забелязани са голямо количество отпадъци от двете страни на ж.п. линията между гарата и Била. Предстои проверка на сигнала и препращането му към компетентните органи за отстраняване на еко нарушението.

Сигнал за нерегламентирано сметище в Ловеч

На 25.11.2022г. на платформата е получен сигнал за образувало се нерегламентирано сметище в района между Лидл и кв. Червен Бряг в Ловеч. Сигналът беше проверен от доброволци от еко патрул „Зелена надежда“, менторстван от сдружението. Предстои да бъдат предприети мерки за разрешаване на проблема.

„Темпо, темпо…боядисвай“

    „Темпо, темпо…боядисвай“… С темпо днес клуб „Млад еколог“ при ПГСС“Сергей Румянцев“ откри своята дейност с боядисването на кошчетата в двора на училището – в зелено синьо и жълто, за да призоват своите съученици към разделно събиране на боклуците… като избират правилното кошче . Да започнем първо от нашето училище …

Препоръки от участниците в дебат „Мисли в зелено!“

По време на Заключителното събитие по проект „Еко застъпници за природата“ -Дебат „Мисли в зелено“ участниците съставиха и отправиха препоръки за по-чиста околна среда към местната власт в четирите общини, включени в проекта. Те включваха: Препоръки към местната власт в 4-те общини за осигуряване на достатъчен брой контейнери за разделно …

Дебат „Мисли в зелено!“ по проект „Еко застъпници за природата“

На 29.09.2022г. се състоя се Заключително събитие – Дебат „Мисли в зелено!“ по проект „Еко застъпници за природата“, който се изпълнява от сдружение „Екомисия 21 век“. Дебатът се проведе в комплекс „Драката“, а участие в него взеха членове и доброволци от  четирите клуба (еко патрула) включени в проекта – Еко …