Съвместна среща по обмяна на опит

В края на месец юни членове на еко клуб „Зелена идея“ Летница и на еко патрул „Зелена надежда“Ловеч посетиха НПГГС „Сава Младенов“ и проведоха работна среща с представители на еко клуб „Петрархиля – слънчевият камък“, който функционира към училището. Трите клуба са част от регионалната мрежа еко патрули, създадена по …

Еко седмица по инициатива на еко клуб „Зелена идея“

По инициатива на еко клуб „Зелена идея“ към СУ „Бачо Киро“ Летница, част от мрежата еко патрули менторствана от „Екомисия 21 век“ в края на месец май 2022 се състоя еко седмица в училището. Тя беше посветена на 5 юни –Световен ден на околната среда. Седмицата включваше няколко събития -дефиле …