Опазване на околната среда „МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА“

Настолна игра изработена от ученици -10″а“ клас свързана с рециклирането на отпадъци с интересни подбрани въпроси.

Играта е озаглавена „Островът на изгубените“